تحلیل الیوتی انس نقطه ئرئد در انس جهانی

تحلیل و بروز رسانی در انس / انس در درشت موج در الگوی اصلاحی فلت قرار دارد کع  انس دو موج از سه موج یک الگوی فلت را کامل کرده است و در این تایم در حال صعود موج بی الیوتی می باشد که میتواند تا ابتدای موج ای کارکشن و ختی فضای 113 اینترنال موج ای حرکت کند . موج شماری کامل در ویدیو توضیح داده شده است . انس جهانی و چگونگی حرکتذ

جستجو در سایت

سبد خرید

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه