تحلیل انس : انس در موج 5 درشت موج خود قرار دارد و میتوان گفت در موج 4 اصلاحی از موج 5 خود می باشد . قیمت ورود با حد ضرر معین در چارت ترسیم شده داست . حتما با 1/2 از حجم استاندارد ورود کنید و در محدوده PRZ  که همپوشانی با محدوده تقاضا و حمایت استاتیک ایجاد شده است محدوده بسیار قوی میتوان باشد که خریداران را مجاب به خریدن انس میکند . و پس از تاچ محدوده سقف موج 5 از 5 میتوان گفت که انس وارد اصلاح سوپر سایکل خود در تایم ماهیانه شود . که اندکس دلار وارد روند و موج 5 پیشرو خود شود . آنچه کرولیشن دلار با انس نشان میدهد میتوان پوزیشن اعلامی را کم ریسک اعلام کرد. با اختیار خود ترید کنید و هر تحلیل یک روی سکه و روی دیگر سکه تحلیل دیگر .


جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه