طلا در موج 2 در حال تشکیل موج سی از الگوی فلت حود می باشد

ه ساختار 335  / در حال حاظر در موج سی و به صورت 5 موجی در حال حرکت می باشد.

 

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه