#کدالبان

?#وسدید: درباره افزایش سرمایه 653% از محل تجدید ارزیابی دارایی ها قرار است در تاریخ 5 اسفندماه سال جاری، در مجمع فوق العاده تصمیم گیری شود.

?پیش بینی سود شرکت هایی که در کدال منتشر شده است:
#سشرق: سود هر سهم در پایان سال جاری 50 تومان میباشد که قیمت فعلی تابلو 724 تومان است.
#دکوثر: سود هر سهم در پایان سال جاری 77 تومان میباشد که قیمت فعلی تابلو 1870 تومان است.
#خرینگ: سود هر سهم در پایان سال جاری 73 تومان میباشد که قیمت فعلی تابلو 4650 تومان است.
#غمارگ: سود هر سهم در سال مالی 1400، مبلغ 41 تومان میباشد که قیمت فعلی تابلو 3150 تومان است.
#کرماشا: سود هر سهم در پایان سال جاری 375 تومان میباشد که قیمت فعلی تابلو 3650 تومان است.

?#وغدیر: عرضه تعداد 311،700،000سهم معادل 2.08 درصد سهام شرکت تامین سرمایه نوین در تاریخ دوم اسفند ماه، قیمت فعلی تابلو تنوین637 تومان هست این در حالی است که وغدیر می خواهد با قیمت 1000 تومان سهم را به صورت بلوکی عرضه کند یعنی 56% بالاتر از قیمت روز تابلو

?#ورازی: شرکت یک افزایش سرمایه 200 میلیارد تومانی در دستور کار دارد. سرمایه فعلی شرکت 300 میلیارد تومان میباشد.البته شرکت قصد دارد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین و ساختمان) و سرمایه گذاری های بلند مدت انجام دهد که در حال حاضر در حال تهیه گزارش توجیهی آن میباشد.

جستجو در سایت

سبد خرید

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه