?#آبادا: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 20% از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی .

? #ساوه: شرکت سود اخر سال 1399 خود را مبلغ 330 میلیارد تومان و سود هر سهم را 509 تومان، پیش بینی کرده است. قیمت فعلی سهم 5100 تومان میباشد.

? #فملی: شرکت سود هر سهم را با فرض نرخ جهانی مس 7700 دلار و نرخ دلار 22 هزار تومانی،119 تومان پیش بینی کرده است. قیمت فعلی سهم 890 تومان است.

? #فلوله: پیش بینی سود 19 ریالی برای سال 1399، قیمت فعلی سهم 1900 تومان است.

? #دفرا: پیش بینی سود 209 تومانی برای پایان سال، قیمت فعلی سهم 2700تومان است.

? #بزاگرس: پیش بینی سود 12 تومانی برای پایان سال، قیمت فعلی سهم 700 تومان میباشد.

? #سخاش: پیش بینی سود 704 تومانی برای پایان سال 1399، قیمت فعلی سهم 1400 تومان میباشد.

? #ساینا: پیش بینی سود 314 تومانی برای پایان سال این درحالی است که قیمت سهم 16400 تومان میباشد.

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه