تحلیل نماد شپنا / نماد در درشت موج در حال تشکیل موج b  الگوی زیگزاگ خود می باشد و در موج 2 اصلاحی درشت موج / در موج b خود که در حال تشکیل یک 5 موجی می باشد که موج 3 ترمینال حرکت کرده است به زودی وارد موج 4 اصلاحی از موج b  می شود که پس از اصلاح موج 4 و تاچ محدوده قیمتی که در چارت نمایان می باشد وارد موج 5 از موج b  خواهد شد و میتوان گفت پس از اتمام موج b  وارد اصلاح موج c  الگوی زیگزاگ خود می شود/ در محدوده prz  موج 4 اصلاحی در 3 پله می توان ورود کرد برای شکار موج 5 از موج  b  لازم به ذکر است به دلیل کشیدگی موج 3 / موج 5 کوتاه شده خواهد شد .

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه