تحلیل شاخص ب.رس تهران در تاریخ 23 بهمن 1401 شاخص وارد ریز موج 5 اصلاحی از موج ای زیگزاگ خود شد . نقاط قیمنتی اعلامی در چارت نمایان است  سهام داران میتوانند پس از دیدن الگوهای چرخشی در محدوده پی آر زد وارد خرید در شاخص ساز ها شوند. شاخص بورس تهران در موج بی الیوتی میتواند تا محدوده اعلامی در چارت حرکت کند و پس از آن وارد اصلاح موج سی الگوی زیگزاگ میشود.


جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه