نماد ختور در حال تشکیل موج 4 اصلاحی از موچ سی الگوی پهنه می باشد . نماد میتواند پس از اتمام موج اصلاحی خود وارد موج 5 از موج 1 از 3 پرایمری شود. در دو. قیمت اعلامی میتوان در سه پله وارد بازار شد با حد ضرر معین .مدیریت سرمایه رعایت شود


جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه