? #ثتران: مشارکت در احداث مجموعه مسکونی 837 واجدی شهرآرا یزد که طرف دیگر قرارداد شهرداری یزد است.
قدرالسهم شهرداری یزد معادل 22 درصد از کل پروژه و قدرالسهم شرکت تهران معادل 78 درصد از کل پروژه تعیین گردید، سود طرح بعد از ساخت مجموعه بدست خواهد امد. ولی علی حساب این شرکت 1200 میلیارد تومان قرار است هزینه کند.

? #دی: مجوز افزایش سرمایه این بانک صادر شد و این بانک 60 روز زمان دارد که مجمع فوق العاده برای افزایش سرمایه را تشکیل دهد. این افزایش سرمایه 2000% و از محل تجدید ارزیابی میباشد. البته به بانک اجازه داده شده است که افزایش سرمایه 12% نیز از محل آورده هم داشته باشد.

? #شستا: افزایش سرمایه 78% از محل اندوخته انجام شد.

? #نوری انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط تعداد 18.000.000 سهم و اعمال ضریب قیمت 1/22 برای یک سال بعد.
این اوراق درواقع نوعی از اختیار فروش اروپایی است که در آن به خریدار این اوراق اجازه می‌دهد تا دارایی پایه اختیار که درواقع یکی از سهام پایه می‌باشد با توجه به قیمت سهام در زمان عرضه اوراق و قیمت اعمال بیمه نماید و به‌نوعی کسب بازدهی برای سرمایه‌گذار تضمین می‌گردد، درنتیجه این اوراق به‌نوعی بیمه سهام می‌باشند.به‌منظور خرید اوراق اختیار بایستی سهام پایه (سهامی که بابت آن اختیار فروش تبعی منتشر می‌گردد) را در اختیار داشته باشید.توجه فرمایید ازآنجایی‌که اوراق اختیار فروش تبعی قابلیت معامله مجدد را ندارند درنتیجه سهام پایه موضوع این اوراق نیز تا زمان پایان معاملات قابلیت معامله را از دست می‌دهند و حتماً بایستی به این موضوع توجه فرمایید.

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه