شایعاتی مبنی بر افزایش تخفیف خوراک برای صنعت پالایشگاهی شنیده می شود

به نظر میرسد توجه بازار در روزهای اخیر به نمادهای پالایشی چندان بی ارتباط به این اخبار غیررسمی هم نباشد.
دولت سهامدار پالایشگاه ها میباشد و احتمال تایید تخفیف بیشتر به این شرکتها جهت حمایت از صنعت مذکور و همچنین بازار سرمایه زیاد است. دولت بایستی پروژه «صندوق پالایش» را سر و سامان ببخشد و از این رو برخی منابع خبری میگویند به دنبال جلب اعتماد از دست رفته سرمایه گذاران در این صندوق دولتی است
از آنجا که شرکت ملی پالایش و پخش هنوز نرخ های مصوب خوراک و قیمت 5 فرآورده اصلی برای اعلام صورتهای مالی شرکتهای پالایشی را به آنها اعلام نکرده است، میتوان احتمال تایید این شایعات را زیاد دانست.

جستجو در سایت

سبد خرید

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه