جفت ارز پوند به ین در موج اصلاحی 4 خود می باشد و در حال حاظر وارد ریز موج 4 اصلاحی خود می باشد و طبق چارت به زودی وارد ریز موج 5 تا حوالی 147.888 یا 147.478 اصلاح می کند.وارد پوزیشن  SEL LIMIT  در قیمت 149.463 یا حوالی قیمت /الگو اصلاحی پهنه می باشد و ترکیب  3 3 5 / ایگولر فلت یا پهنه بی قاعده

هر تحلیل یک روی سکه و روی دیگر سکه تحلیل دیگر / هیچگونه سیگنال خرید و فروش نیست و فقط یک تحلیل می باشد

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه