نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 285,123
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 717 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

14. فروردین16. فروردین18. فروردین22. فروردین24. فروردین16. فروردین20. فروردین24. فروردین280000282500285000287500290000

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 286,935
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 1,095 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.38%
8. فروردین12. فروردین16. فروردین20. فروردین24. فروردین2. فروردین16. فروردین23. فروردین280000285000290000295000300000

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه