تحلیل انس جهانی xauusd انس بر فرض صحت موج شماری در انتهای موج چهار اصلاحی خود قرار دارد و طبق محدوده 38 فیبو و اردر بلاک هایی که در این منطقه قیمتی ایجاد شده است احتمال چرخش در مارکت وجود دارد با حد ضرر معین . مدیریت سرمایه در سبک الیوت جز قواعد اصلی ترید می باشد که میشنهاد میکنیم با نیم درصد از حجم قانونی وارد شوید . و پس از دیدن الگوهای چرخشی در محدوده پی آرزد به دنبال حجم قدرت پنهان باشید که خود تاییدی بر چرخش قیمت می باشد . خارج از نوسانات در موج 5 پیشرو بازار میتواند تا مجدوده اعلامی طیق کشیدگی موج 3 حرکت کند. مهندس رسول احمدی ( آکادمی امواج الیوت)

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه