در صورت صحت موج شماری چفت ارز وارد موج5 اصلاحی از موج C از موج اصلاحی فلت میشود . در قله موج 3 در تایم فرم روزانه کندل شوتینگ استار نشان از خستگی موج صعودی می باشد و در حال حاظر الگوی ابرسیاه در حال تشکیل است که میتوان گفت جفت ارز وارد موج 5 اصلاحی میشود و تا حوالی کف قبلی پیش خواهد رفت میتوان گفت با پوزیشن سل سود قابل توجهی گرفت.

هر تحلیل یک روی سکه و تحلیل دیگر روی دیگر سکه /به هیچ عنوان سیگنال خرید و فروش نمی باشد

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه