درخواستی اعضا /بیت کوین /در آستانه خروج از موج اصلاحی فلت از موج 2 اینترمدیت از 5 پرایمری از 3 سایکل هستیم و به زودی وارد موج 3 اینتر مدیت خواهیم شد و تا حوالی 66 هزار /// تاچ خواهد شد و سپس وارد موج 4 اینتر مدیت از…. میشویم .دقیقا در موج 5 پرایمری از 5 موج اینتر مدیت در حال تشکیل است.فعلا پوزیشن خرید / احتمال اینکه در موج ۳ به صورت ۵ ریز موج بالا بره هم است هر تحلیل یک روی سکه و تحلیل دیگر روی سکه / با اختیار خود ترید کنید/ هیچگونه مسوولیتی بابت تحلیل نداریم و فقط یک تحلیل می باشد

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...
بستن
مقایسه